preskoči na sadržaj

Osnovna škola Svetvinčenat

Login
Jelovnik

Carnetovi servisi

Portal Nikola Tesla Ucilica Enciklopedija Eknjiznica

 

Tražilica
Brojač posjeta
Ispis statistike od 22. 11. 2012.

Ovaj mjesec: 1003
Natječaj za popunu radnih mjesta

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13., i 152/14), Osnovna škola  Svetvinčenat, raspisuje

NATJEČAJ

za popunu  radnih  mjesta

 1. Učitelja matematike M/Ž -  1 izvršitelj na puno i određeno vrijeme – 40 sati ukupno tjedno
 2. Učitelja prirode i biologije M/Ž -  1 izvršitelj na nepuno i neodređeno vrijeme – 15 sati ukupno tjedno

UVJETI:

Prema odredbama Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13. i 152/14) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika (NN 47./96 i 56./01.).

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti: zamolbu sa životopisom, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, uvjerenje o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci), domovnicu.

Za prijavu na posao dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale ili ovjerene preslike).

            Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave.

Prijave dostaviti na adresu: OŠ Svetvinčenat, Svetvinčenat 98,  52342 Svetvinčenat, s naznakom “ za natječaj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole u roku od 15 dana  od dana završetka natječajnog postupka.

KLASA:602-02/18-01/03

URBROJ:2168-07-01-18-3

Svetvinčenat, 2.3.2018.

Obavijest o rezultatu javnog poziva za pomoćnika u nastavi

U prilogu se nalazi obavijest o primljenoj kandidatkinji na mjesto objavljeno u javnom pozivu za prijem u radni odnos pomoćnika u nastavi na određeno i nepuno radno vrijeme.

Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

KLASA:602-02/18-02/02

URBROJ:2168-07-01-18-1

DATUM: 31.1.2018.

U sklopu projekta „MOZAIK 3“ koji se provodi u okviru instrumenta  „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,

Osnovna škola Svetvinčenat kao partner u projektu raspisuje

JAVNI POZIV
za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Broj traženih osoba: 1

 • Mjesto rada: 
R.br. Naziv škole i sjedište Razred 2017/18 Sati tjedno
39. Osnovna škola Svetvinčenat, Svetvinčenat, 52342 Svetvinčenat 6. 30
 • UVJETI:Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2017/2018.
 • najmanje završena srednja škola

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o radu u trajanju od veljače 2018. godine do lipnja 2018. godine kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti slijedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
 • životopis,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada. Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju. Edukaciju će organizirati Istarska županija u okviru provedbe projekta „MOZAIK 3“. Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.03.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 9.veljače 2018. do 10.00 sati i dostavljaju se na adresu Škole u koju se kandidat prijavljuje s naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju“.

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

                                           Ravnateljica: Ana Radolović, mag.prim.educ.

Obavijest o natječaju za radno mjesto učitelja/ce RN u produženom boravku

Obavijest o natječaju za radno mjesto učitelja/ce razredne nastave u produženom boravku nalazi se u prilogu.

 
Natječaj za popunu radnog mjesta
Ana Radolović / datum: 18. 12. 2017. 09:30

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13., 152/14. i 7/17.), Osnovna škola  Svetvinčenat, raspisuje

NATJEČAJ

za popunu  radnog  mjesta

 1. Učitelja razredne nastave u produženom boravku M/Ž -  1 izvršitelj na puno i neodređeno vrijeme

UVJETI:

Prema odredbama Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13. i 152/14. i 7/17.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika (NN 47./96 i 56./01.).

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti: zamolbu sa životopisom, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, uvjerenje o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci), domovnicu.

Za prijavu na posao dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale ili ovjerene preslike).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave.

Prijave dostaviti na adresu: OŠ Svetvinčenat, Svetvinčenat 98,  52342 Svetvinčenat, s naznakom “ za natječaj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na web stranici škole u roku od 15 dana od dana završetka natječajnog postupka.

______________________________________________________________

KLASA:602-02/17-01/32                                                    

URBROJ:2168-07-01-17-01

Svetvinčenat, 18.12.2017.


[OPŠIRNIJE]Obavijest o rezultatu javnog poziva za pomoćnika u nastavi
Goranka Perković / datum: 3. 1. 2018. 20:37

Obavijest o rezultatu javnog poziva za pomoćnika u nastavi nalazi se u prilogu.


[OPŠIRNIJE]Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi
Ana Radolović / datum: 9. 11. 2017. 12:22

KLASA:602-02/17-02/29

URBROJ:2168-07-01-17-1

DATUM: 9.11.2017.

U sklopu projekta „MOZAIK 3“ koji se provodi u okviru instrumenta  „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali2014.-2020.,

Osnovna škola Svetvinčenat kao partner u projektu raspisuje

JAVNI POZIV
za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Broj traženih osoba: 1

 • Mjesto rada: 

R.br.

Naziv škole i sjedište

Razred 2017/18

Sati tjedno

1.

Osnovna škola Svetvinčenat, Svetvinčenat, 52342 Svetvinčenat

6.

30

 • Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme do kraja nastavne godine 2017./18.

UVJETI:

 • najmanje završena srednja škola

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima.

Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti slijedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
 • životopis,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada. Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju. Edukaciju će organizirati Istarska županija u okviru provedbe projekta „MOZAIK 3“. Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.03.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 17.11.2017. do 9.00 sati i dostavljaju se na adresu Škole s naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju“.

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

                                           Ravnateljica:  Ana Radolović, mag.prim.educ.

 


[OPŠIRNIJE]Obavijest o natječaju za radna mjesta kemije, geografije i matematike
Ana Radolović / datum: 31. 10. 2017. 11:50

Obavijest o natječaju za radna mjesta kemije, geografije i matematike nalazi se u prilogu.


[OPŠIRNIJE]Natječaj za popunu radnih mjesta
Ana Radolović / datum: 9. 10. 2017. 09:55
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13., 152/14. i 7/17.), Osnovna škola  Svetvinčenat, raspisuje
 
NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta
 
1. Učitelja matematike M/Ž -  1 izvršitelj na puno i određeno vrijeme – 40 sati ukupno tjedno
2. Učitelja geografije M/Ž – 1 izvršitelj na nepuno i određeno vrijeme – 14 sati ukupno tjedno
3. Učitelja kemije M/Ž -  1 izvršitelj na nepuno i neodređeno vrijeme – 8,5 sati ukupno tjedno
 
UVJETI:
Prema odredbama Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13. i 152/14. i 7/17.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika (NN 47./96 i 56./01.).
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti: zamolbu sa životopisom, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, uvjerenje o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci), domovnicu.
Za prijavu na posao dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale ili ovjerene preslike).
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
 
Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave.
Prijave dostaviti na adresu: OŠ Svetvinčenat, Svetvinčenat 98,  52342 Svetvinčenat, s naznakom “ za natječaj“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na web stranici škole u roku od 15 dana od dana završetka natječajnog postupka.
 
KLASA:602-02/17-01/27
URBROJ:2168-07-01-17-01
 
Svetvinčenat, 9.10. 2017.

[OPŠIRNIJE]RSS


 

KLASA:602-02/17-02/22

URBROJ:2168-07-01-17-1

DATUM: 18.08.2017.

U sklopu projekta „MOZAIK 3“ koji se provodi u okviru instrumenta  „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali2014.-2020.,

Osnovna škola Svetvinčenat kao partner u projektu raspisuje

JAVNI POZIV
za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Broj traženih osoba: 1

 • Mjesto rada: 

R.br.

Naziv škole i sjedište

Razred 2017/18

Sati tjedno

39.

Osnovna škola Svetvinčenat, Svetvinčenat, 52342 Svetvinčenat

6.

30

 • Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2017/2018.

UVJETI:

 • najmanje završena srednja škola

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o radu u trajanju od rujna 2017. godine do lipnja 2018. godine kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti slijedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
 • životopis,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada. Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju. Edukaciju će organizirati Istarska županija u okviru provedbe projekta „MOZAIK 3“. Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.03.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 28.08.2017. do 9.00 sati i dostavljaju se na adresu Škole u koju se kandidat prijavljuje s naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju“.

Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju sve dokumente u sve škole, a u prijavi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

                                           Ravnateljica:   Ana Radolović, mag.prim.educ.

 

 


       

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13., i 152/14), Osnovna škola  Svetvinčenat, raspisuje

NATJEČAJ

za popunu  radnih  mjesta

1. Učitelja matematike M/Ž -  1 izvršitelj na puno i određeno vrijeme – 40 sati ukupno tjedno
2. Učitelja kemije M/Ž -  1 izvršitelj na nepuno i određeno vrijeme – 8,5 sati ukupno tjedno

UVJETI:

Prema odredbama Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13. i 152/14) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika (NN 47./96 i 56./01.).

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti: zamolbu sa životopisom, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, uvjerenje o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci), domovnicu.

Za prijavu na posao dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale ili ovjerene preslike).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave.

Prijave dostaviti na adresu: OŠ Svetvinčenat, Svetvinčenat 98,  52342 Svetvinčenat, s naznakom “ za natječaj“. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA:602-02/16-01/32

URBROJ:2168-07-01-16-01

Svetvinčenat, 2.1.2017.

 

 


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13., i 152/14), Osnovna škola  Svetvinčenat, raspisuje

NATJEČAJ

za popunu  radnog  mjesta Učitelja engleskog jezika M/Ž -  1 izvršitelj na puno i određeno vrijeme – 40 sati ukupno tjedno

UVJETI:

Prema odredbama Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13. i 152/14) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika (NN 47./96 i 56./01.).

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti: zamolbu sa životopisom, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, uvjerenje o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci), domovnicu.

Za prijavu na posao dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale ili ovjerene preslike).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave.

Prijave dostaviti na adresu: OŠ Svetvinčenat, Svetvinčenat 98,  52342 Svetvinčenat, s naznakom “ za natječaj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA:602-02/16-01/24

URBROJ:2168-07-01-16-01

Svetvinčenat, 17.10.2016.

 

 


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13., i 152/14), Osnovna škola  Svetvinčenat, raspisuje

NATJEČAJ za popunu  radnog  mjesta

Učitelja likovne kulture M/Ž -  1 izvršitelj na nepuno i neodređeno vrijeme – 18 sati ukupno tjedno

UVJETI:

Prema odredbama Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13. i 152/14) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika (NN 47./96 i 56./01.).

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti: zamolbu sa životopisom, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, uvjerenje o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci), domovnicu.

Za prijavu na posao dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale ili ovjerene preslike).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave.

Prijave dostaviti na adresu: OŠ Svetvinčenat, Svetvinčenat 98,  52342 Svetvinčenat, s naznakom “ za natječaj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA:602-02/16-01/25

URBROJ:2168-07-01-16-01

Svetvinčenat 19.10.2016. godine

 

Istarska županija prijavitelj je projektnog prijedloga „MOZAIK 2“ prijavljenog na Poziv za dostavu projektnih prijedloga Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pod nazivom „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“ u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Osnovna škola Svetvinčenat  kao partner u projektu MOZAIK 2 raspisuje

POZIV

za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama u razvoju

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Broj traženih osoba: 1

Mjesto rada: 

R.br. Naziv škole i sjedište Razred 2016./17. Sati/tjedno
15 Osnovna škola Svetvinčenat, Svetvinčenat 98, 52342 Svetvinčenat 5. 30

Prijevoz na rad: Novčana naknada do 400 kn mjesečno
Plaća: 25 kuna neto po satu
Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme

UVJETI:

najmanje završena srednja škola.

Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.02. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika u nastavi tijekom prva dva mjeseca rada. Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju. Edukaciju će organizirati Istarska županija u okviru provedbe projekta MOZAIK 2.

 

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama u razvoju pružanje neposredne podrške u razredu učenicima s teškoćama, pomoć u uključivanju u razredni kolektiv, savladavanje socijalno-psiholoških prepreka i nastavnih sadržaja.

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje izvršenja poslova te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

Uz prijavu, kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti slijedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
životopis,
uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,

Kandidati koji posjeduju uvjerenje o sudjelovanju u programu edukacije pomoćnika u nastavi, dužni su ga priložiti pri prijavi na natječaj.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 01.9.2016. do 9.00 sati i dostavljaju se na adresu Svetvinčenat 98, 52342 Svetvinčenat s naznakom „Javni poziv za prijem pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama u razvoju u šk.god. 2016/17“.

Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju sve dokumente u sve škole, a u molbi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

Natječaj za popunu radnog mjesta
Ana Radolović / datum: 18. 12. 2017. 09:30

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13., 152/14. i 7/17.), Osnovna škola  Svetvinčenat, raspisuje

NATJEČAJ

za popunu  radnog  mjesta

 1. Učitelja razredne nastave u produženom boravku M/Ž -  1 izvršitelj na puno i neodređeno vrijeme

UVJETI:

Prema odredbama Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13. i 152/14. i 7/17.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika (NN 47./96 i 56./01.).

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti: zamolbu sa životopisom, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, uvjerenje o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci), domovnicu.

Za prijavu na posao dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale ili ovjerene preslike).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave.

Prijave dostaviti na adresu: OŠ Svetvinčenat, Svetvinčenat 98,  52342 Svetvinčenat, s naznakom “ za natječaj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na web stranici škole u roku od 15 dana od dana završetka natječajnog postupka.

______________________________________________________________

KLASA:602-02/17-01/32                                                    

URBROJ:2168-07-01-17-01

Svetvinčenat, 18.12.2017.


[OPŠIRNIJE]Obavijest o rezultatu javnog poziva za pomoćnika u nastavi
Goranka Perković / datum: 3. 1. 2018. 20:37

Obavijest o rezultatu javnog poziva za pomoćnika u nastavi nalazi se u prilogu.


[OPŠIRNIJE]Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi
Ana Radolović / datum: 9. 11. 2017. 12:22

KLASA:602-02/17-02/29

URBROJ:2168-07-01-17-1

DATUM: 9.11.2017.

U sklopu projekta „MOZAIK 3“ koji se provodi u okviru instrumenta  „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali2014.-2020.,

Osnovna škola Svetvinčenat kao partner u projektu raspisuje

JAVNI POZIV
za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Broj traženih osoba: 1

 • Mjesto rada: 

R.br.

Naziv škole i sjedište

Razred 2017/18

Sati tjedno

1.

Osnovna škola Svetvinčenat, Svetvinčenat, 52342 Svetvinčenat

6.

30

 • Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme do kraja nastavne godine 2017./18.

UVJETI:

 • najmanje završena srednja škola

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima.

Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti slijedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
 • životopis,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada. Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju. Edukaciju će organizirati Istarska županija u okviru provedbe projekta „MOZAIK 3“. Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.03.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 17.11.2017. do 9.00 sati i dostavljaju se na adresu Škole s naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju“.

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

                                           Ravnateljica:  Ana Radolović, mag.prim.educ.

 


[OPŠIRNIJE]Obavijest o natječaju za radna mjesta kemije, geografije i matematike
Ana Radolović / datum: 31. 10. 2017. 11:50

Obavijest o natječaju za radna mjesta kemije, geografije i matematike nalazi se u prilogu.


[OPŠIRNIJE]Natječaj za popunu radnih mjesta
Ana Radolović / datum: 9. 10. 2017. 09:55
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13., 152/14. i 7/17.), Osnovna škola  Svetvinčenat, raspisuje
 
NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta
 
1. Učitelja matematike M/Ž -  1 izvršitelj na puno i određeno vrijeme – 40 sati ukupno tjedno
2. Učitelja geografije M/Ž – 1 izvršitelj na nepuno i određeno vrijeme – 14 sati ukupno tjedno
3. Učitelja kemije M/Ž -  1 izvršitelj na nepuno i neodređeno vrijeme – 8,5 sati ukupno tjedno
 
UVJETI:
Prema odredbama Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13. i 152/14. i 7/17.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika (NN 47./96 i 56./01.).
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti: zamolbu sa životopisom, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, uvjerenje o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci), domovnicu.
Za prijavu na posao dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale ili ovjerene preslike).
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
 
Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave.
Prijave dostaviti na adresu: OŠ Svetvinčenat, Svetvinčenat 98,  52342 Svetvinčenat, s naznakom “ za natječaj“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na web stranici škole u roku od 15 dana od dana završetka natječajnog postupka.
 
KLASA:602-02/17-01/27
URBROJ:2168-07-01-17-01
 
Svetvinčenat, 9.10. 2017.

[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju