preskoči na sadržaj

Osnovna škola Svetvinčenat

Login
Jelovnik

 

Carnetovi servisi

Portal Nikola Tesla Ucilica Enciklopedija Eknjiznica

 

Tražilica
 
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
Natječaj za popunu radnih mjesta
Autor: Ana Radolović, 9. 10. 2017.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13., 152/14. i 7/17.), Osnovna škola  Svetvinčenat, raspisuje
 
NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta
 
1. Učitelja matematike M/Ž -  1 izvršitelj na puno i određeno vrijeme – 40 sati ukupno tjedno
2. Učitelja geografije M/Ž – 1 izvršitelj na nepuno i određeno vrijeme – 14 sati ukupno tjedno
3. Učitelja kemije M/Ž -  1 izvršitelj na nepuno i neodređeno vrijeme – 8,5 sati ukupno tjedno
 
UVJETI:
Prema odredbama Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13. i 152/14. i 7/17.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika (NN 47./96 i 56./01.).
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti: zamolbu sa životopisom, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, uvjerenje o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci), domovnicu.
Za prijavu na posao dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale ili ovjerene preslike).
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
 
Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave.
Prijave dostaviti na adresu: OŠ Svetvinčenat, Svetvinčenat 98,  52342 Svetvinčenat, s naznakom “ za natječaj“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na web stranici škole u roku od 15 dana od dana završetka natječajnog postupka.
 
KLASA:602-02/17-01/27
URBROJ:2168-07-01-17-01
 
Svetvinčenat, 9.10. 2017.

[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju